ไวด์เฮาส์
สร้างบ้าน ในแบบที่เป็นคุณ

"ไวด์เฮาส์" บริษัทรับออกแบบไลฟ์สไตล์ให้ออกมาในรูป แบบของ "บ้าน" โดยสร้างสรรค์ตามโจทย์ที่แตกต่างของแต่ละท่านได้อย่างไร้ขีดจำกัด

widehouse widehouse widehouse widehouse widehouse widehouse widehouse

ไวด์เฮาส์

แนะนำแบบบ้านคุณภาพ 7 โครงการสำหรับคุณ

MINIMAL
widehouse

ML-203

สไตล์: MINIMAL

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

widehouse

ML-501

สไตล์: MINIMAL

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

widehouse

ML-202

สไตล์: MINIMAL

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

TROPICAL
widehouse

TL501

สไตล์: TROPICAL

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

MODERN LOFT
widehouse

MT-402

สไตล์: MODERN LOFT

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

widehouse

MT501

สไตล์: MODERN LOFT

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

MODERN CLASSIC
widehouse

MC-401

สไตล์: MODERN CLASSIC

สไตล์การตกแต่งที่เรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น หากแต่มากด้วยประโยชน์ รวมไปถึงการเลือกใช้งานสิ่งต่างๆตามความจําเป็นเท่านั้นซึ่งจะถูกจัดวางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเอกลักษณ์ในการตกแต่งสไตล์มินิมอลนั้นมักจะมีโทนสีแบบ โมโนโทนหรือสีอ่อนๆ

widehouse